Zarząd Banku Spółdzielczego w Wierzbinku

Pełniona funkcja

Imię i Nazwisko

Prezes Zarządu Jerzy Konieczka
Wiceprezes Zarządu Marzena Piechocka
Członek Zarządu Arkadiusz Kazimierczak 

Rada Nadzorcza Banku

Pełniona funkcja

Imię i Nazwisko

Przewodniczący Tomasz Matuszak
Zastępca Przewodniczącego Kazimierz Stanny
Sekretarz Krzysztof Grygorcewicz
Członek Rady Bożena Kurz
Członek Rady Andrzej Kossowski
Członek Rady Zdzisław Michalski
Członek Rady Agnieszka Szeląg
Członek Rady Józef Wiznerowicz
Członek Rady Danuta Tomczak