Początek działalności Banku Spółdzielczego w Wierzbinku datuje się na dzień 12 kwietnia 1964 roku, kiedy to w Świetlicy Gromadzkiej Rady Narodowej w Wierzbinku odbyło się zebranie założycielskie. Podjęto wówczas decyzję o utworzeniu samodzielnej jednostki bankowej w Wierzbinku pod nazwą – Bank Ludowy Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa. W rok później Bank przeniósł swoją działalność do nowo wybudowanego lokalu, mając na wyposażeniu maszynę do pisania i maszynę do liczenia, a z środków lokomocji rower, który po niedługim okresie zamienił na motocykl. W 1967 roku zdecydowano się na zmianę dotychczasowej nazwy na „Bank Spółdzielczy w Wierzbinku.

Po upływie kilku lat zrównoważonego rozwoju, w 1975 na skutek przeprowadzanej reformy administracyjnej kraju, Bank Spółdzielczy w Wierzbinku został obligatoryjnie włączony do struktur tworzonego wówczas Banku Gospodarki Żywnościowej.

Pod egidą BGŻ dotrwał do 1990 roku, jednak w związku z kolejnymi zmianami ustrojowymi w państwie, Bank w tym samym roku podpisał umowę zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim w Poznaniu (obecnie SGB-Bank S.A. w Poznaniu), z którym jest zrzeszony do dnia dzisiejszego i tworzy z innymi BS-mi Spółdzielczą Grupę Bankową.

Od 27 października 2000 roku pracami pięcioosobowego Zarządu Banku kieruje Jerzy Konieczka – Prezes Zarządu.

W dniu 22 maja 2002 roku została podjęta decyzja o budowie nowego lokalu w Wierzbinku. Latem tego roku rozpoczęto prace budowlane, a rok później, tj. 6 czerwca 2003 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Banku. Następnie w dniu 8 listopada 2004 roku został otwarty Punkt Kasowy w Brdowie, który z upływem czasu przekształcono w Filię.

Po tym okresie przystąpiono do stopniowego unowocześniania obsługi klientów Banku, tj. wyposażano kolejno placówki Banku w bankomaty oraz w 2009 roku uruchomiono obsługę internetową.

W dniu 29 października 2014 roku nastąpiło uroczyste otwarcie i oddanie do użytku nowej siedziby Filii w Brdowie.

W dniu 17 czerwca 2015 roku Bank Spółdzielczy w Wierzbinku otrzymał bardzo prestiżowy tytuł „NAJLEPSZY BANK 2015”, stając się laureatem XXIII edycji konkursu organizowanego przez Gazetę Bankową, w kategorii Mały i Średni Bank Spółdzielczy.

Od kilkunastu lat Bank Spółdzielczy w Wierzbinku notuje dynamiczny rozwój co pozwala skutecznie realizować nowe cele i wyzwania na konkurencyjnym rynku usług finansowych. Swoją działalność skupia głównie na usługach kredytowych, depozytowych      i rozliczeniowych, prowadząc ją w czterech placówkach: Centrali w Wierzbinku, Filii w Sompolnie, Filii w Brdowie i Punkcie Kasowym w Sompolnie.

Bank Spółdzielczy w Wierzbniku to Bank o długoletniej tradycji, który w swej działalności nie zapomina o służbie lokalnej społeczności, wspierając różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczne i kulturalne inicjowane na terenie jego działania.